page-heading1

Základní informace

Zavěšená fasáda je složena z následujících částí:

– nosná systémová hliníková konstrukce umožňující snadnou rektifikaci
– tepelná izolace z minerální vlny, výrobcem určená pro provětrávané fasády
– vzduchová mezera
– obkladové desky

Vlastnosti provětrávaných fasád:

  • provětráváním mezerou mezi vnějším obkladem a obvodovou zdí (popřípadě vloženou tepelnou izolací) zaručují tyto fasády optimální vlhkostní režim obvodové stěny a minimalizují tepelnou zátěž objektu v letních měsících
  • při použití vhodných obkladových desek i kvalitního nosného systému na bázi slitin hliníku, jsou tyto provětrávané zavěšené fasády trvale odolné působení povětrnosti – životnost fasády i objektu je prakticky identická
  • suchá montáž umožňuje celoroční realizaci provětrávaných plášťů
  • lze použít odpovídající tepelnou izolaci pro snížení provozních nákladů objektu
  • vzhledem k variabilnosti i technickým možnostem nosných závěsných systémů lze překlenout problematickou rovinatost podkladu i provádět obloukovité plochy fasády a jsou eliminovány vlivy tepelné roztažnosti na fasádě
  • systémy umožňují jak viditelné, tak skryté uchycení obkladových desek k nosné konstrukci
  • vyhovují požadavkům na požární odolnost dle ČSN 73 0804
  • velikost použitých obkladových desek je limitována pouze výrobními možnostmi. Téměř nekonečné možnosti volby barevných odstínů a strukturálních variant i různých povrchů umožňuje nepřeberné množství architektonických ztvárnění jakkoliv náročného objektu
  • snadná výměna provozem poškozených obkladových desek, neboť demontáž a montáž pro změny na fasádě je nenáročná
  • opláštění klade minimální nároky na údržbu.