Kvalita a certifikace

POLITIKA KVALITY

Společnost STYL 2000® spol. s.r.o. zahájila svou činnost v roce 1990. Dlouhodobě se specializuje na kompletní dodávky zavěšených provětrávaných fasádních plášťů, obkladů a dlažeb, nově potom na produkty z gumového recyklátu. Klademe důraz na přímou spolupráci již v rané fázi projektu tak, aby bylo možno přenést požadavky investora dovšech detailů projektu. Komplexnost nabízených činností umožňuje investorům realizovat úsporná řešení, aniž by museli snižovat požadovaný standard.

Hlavním cílem společnosti je budování dlouhodobých vztahů s klienty. Společnost poskytuje svým klientům kompletní servis: od počáteční pomoci s projektem, až po jeho konečnou realizaci. Naše referenční stavby lze najít jak po celé České republice, tak i v zahraničí. Naším cílem je udržet si významnou pozici na trhu, a to díky personálnímu potenciálu společnosti a inovativnímu přístupu k potřebám zákazníků.

Nedílnou součástí systému řízení naší společnosti je systém managementu kvality. Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat jeho efektivnost, především prostřednictvím stanovené politiky a cílů kvality. Uvědomuje si svoji odpovědnost vůči svým partnerům a zaměstnancům a vyhlašuje následující politiku kvality:

  • dodávat svým zákazníkům produkty nejvyšší úrovně a kvality současně se zlepšováním celkové výkonnosti společnosti,
  • plnit současné i budoucí požadavky, potřeby a očekávání zákazníků a všech zainteresovaných stran a tím přispívat k udržování stálých i získávání nových zákazníků,
  • prodejem kvalitních produktů vytvářet dobré jméno společnosti a tím zlepšovat její postavení na trhu,
  • zvyšovat kvalifikaci, odbornou způsobilost a angažovanost zaměstnanců společnosti pro zabezpečení shody, spolehlivosti a kvality poskytovaných produktů, výsledkem toho je ochota, kvalita, vstřícnost, profesionalita, dokonalé služby dle požadavků zákazníka,
  • podporovat veškeré realizační a podpůrné procesy a neustále zlepšovat efektivnost systému managementu kvality,
  • přijímat a pravidelně vyhodnocovat konkrétní cíle kvality jednotlivých útvarů společnosti pro zlepšování systému kvality,
  • zlepšovat dodavatelsko-odběratelské vztahy a zapojit zákazníky a dodavatele společnosti do procesu neustálého zlepšování kvality produktů společnosti,
  • udržovat efektivní a účinný systém managementu kvality tak, aby plnil požadavky na něj kladené, zejména prostřednictvím interních auditů a přezkoumání vedením.

Jsme tu proto, aby naše produkty byly i pro Vás řešením!

Michal Bernát jednatel

Brno, 1. březen 2014

Soubory v PDF ke stažení:

ISOpolitika